دسته: بازاریابی سنتی

  • بازاریابی سنتی چیست؟

    بازاریابی سنتی چیست؟

    بازاریابی سنتی چیست؟ بازاریابی سنتی نوعی بازاریابی است که در آن بازاریابان از بسترهای سنتی مانند رسانه های چاپی و رسانه های پخش و غیره استفاده می کنند. قبل از محبوبیت بازاریابی دیجیتال و بازاریابی رسانه های اجتماعی، بازاریابی سنتی انتخاب شرکت ها برای تبلیغ محصولات خود به مشتریان خود بود. با این حال، بازاریابی […]