کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی چیست؟7کلید برای راه اندازی یک کمپین تبلیغاتی موفق-سورنو

کمپین تبلیغاتی یک استراتژی خاص طراحی شده است . که در رسانه های مختلف به منظور دستیابی به نتایج مطلوب مانند : افزایش آگاهی از برند ، افزایش فروش و بهبود ارتباطات در یک بازار خاص از طریق تبلیغات انجام می شود . بسیاری از کارآفرینان فکر می کنند که انجام یک کمپین تبلیغاتی به…